גדעון חתוכה גדעון חתוכה

פארק מגורים ״רחובות ההולנדית״

מהות הפרויקט: שינוי ייעוד של קרקע חקלאית למגורים והקמת שכונה יוקרתית בהיקף של כ-2,200 יח"ד.
על הפרויקט
מושב גאליה החזיק בקרקע חקלאית בהיקף של כ-300 דונם בתחומה של העיר רחובות. בשנת 1992 נרקם החזון להמיר את ייעודה של הקרקע מחקלאות לבנייה למגורים. בשנת 1996, לאחר כחמש שנות תכנון, אושרה התכנית, ובשנת 2000 החלו עבודות הפיתוח. כיום שכונת המגורים היוקרתית "רחובות ההולנדית" כוללת כ-2,200 יח"ד, והיא בנויה ומאוכלסת. בנייתה של השכונה היוקרתית אף הביאה להעלאת קרנן של השכונות הסמוכות לה, כדוגמת שכונת כפר גבירול.

שנת התנעה: 1992

הלקוח: מושב גאליה

תחילת העבודות בשטח: 2000

המצב כיום: הפרויקט הושלם במלואו, והשכונה מאוכלסת ושוקקת חיים.