גדעון חתוכה גדעון חתוכה

התמחויות

משרד עו"ד גדעון חתוכה מתמחה במתן ליווי משפטי צמוד בתחומי הנדל"ן ותכנון ובנייה, משלב הבסיס – ארגון והסדרת הזכויות בקרקע – ועד למימוש מלוא הפוטנציאל העסקי הגלום בה. הקו המנחה את פעילות המשרד במתן השירותים הוא פרגמטיות ואפשרות יישום העסקאות בפרקי זמן סבירים.
המשרד מעניק ללקוחותיו מגוון שירותים משפטיים, אשר ראשיתם בגיבוש הפרוגרמה התכנונית המיטבית למקרקעין, בהתחשב בתוכניות המתאר החלות על הקרקע, דרך ליווי התכנון המפורט על כל שלביו בוועדות התכנון הרלוונטיות וכלה בהסדרת מערך הזכויות ובניהול מערכת היחסים מול הרשויות השונות – ועדות התכנון השונות, משרדים וגופים ממשלתיים, רשויות מקומיות ועוד.
לאורך השנים המשרד אף התמקצע בתחום הקרקעות שבניהול רשות מקרקעי ישראל, בהסדרת ליווי פיננסי לפיתוח ולהקמה של פרויקטים אשר אושרו תכנונית, וכן בהתקשרות עם יזמים/קבלנים בעסקאות המותאמות ייחודית ללקוח, בהתחשב בתכנון, בלוחות זמנים, בתנאי השוק, בשיקולי מיסוי ובגורמים נוספים הרלוונטיים לגיבוש העסקה ולהוצאתה לפועל באופן מיטבי. המשרד מלווה את לקוחותיו בכל שלבי ביצוע העסקה מול היזמים – העמדת הביטחונות המתאימים, רמת הבנייה, לוחות זמנים, ביצוע עסקאות מכר או שכירות של הנכסים שייבנו, ובסוף התהליך רישומן של הזכויות בלשכת רישום המקרקעין. הכול תוך הקפדה יתרה על איכות השירות ושמירה על קיום התנאים הקבועים בהסכמי ההתקשרות.
לאורך השנים ליווה המשרד את פעילותם של עשרות בעלי קרקע, קבלנים, יזמים ודיירים, לרבות בתחום ההתחדשות העירונית, במגוון עסקאות רחב, כגון עסקאות קומבינציה בעין או בתמורות, הזמנת שירותי בנייה, עסקאות מכר ועסקאות שיתוף.

ייצוג בעלי קרקעות

במשך יותר מ-30 שנה צבר עו"ד חתוכה ידע וניסיון רב בייצוג בעלי קרקעות המבקשים להשביחן, כדי לממש את הפוטנציאל הגלום בהן באופן מיטבי.

קרא עוד

כיום, לצד צוות משפטי מעולה, מלווה המשרד בעלי קרקעות משלב ניתוח הפוטנציאל להשבחת הקרקע והתכנון ועד לשלב הרישום; ארגון צוות תכנון, אדריכלים, יועצים ושמאים; בניית פרוגרמה תכנונית ראשונית, ליווי הליכי התכנון משלב הכנת התכנית ועד לאישורה; התקשרות עם יזם/קבלן בהסכם מתאים (קומבינציה בעין/תמורות, שירותי בנייה, שותפות וכו'); טיפול בהסדרים הדרושים מול הרשויות המקומיות לפיתוח ולבנייה בהתאם לתכניות; טיפול בנושאי היטל השבחה והוצאות פיתוח; ליווי הליך הוצאת היתרי הבנייה; הסדרת ליווי פיננסי; עריכת הסכמי מכר, שכירות ושותפות, רישום בית משותף ורישום זכויות רוכשי הדירות.

סגור

ייצוג מושבים, קיבוצים ויחידים

אחת מהתמחויות הליבה של המשרד היא ייצוג חוכרי קרקעות (מושבים, קיבוצים או יחידים) מול רשות מקרקעי ישראל.

קרא עוד

במסגרת זו המשרד מלווה את החוכרים, החל בעמידה על זכויותיהם בהתאם לחוזי החכירה או המשבצת, דרך הסדרת זכויותיהם מול רשות מקרקעי ישראל וכלה בשינויי ייעוד הקרקע – ומעמיד לרשותם את הצוות המשפטי הבקי, מצוי ומעודכן בהחלטות מועצת רשות מקרקעי ישראל והנהלתה. בשנים האחרונות, כמו בשנים עברו, מייצג המשרד מושבים וקיבוצים גם בהליכים משפטיים מול הרשויות כדי להגן על מימוש זכויותיהם מכוח חוזים היסטוריים שנחתמו עוד לפני קום המדינה, המעניקים לחוכרים זכויות ייחודיות לעומת אלה הקיימות בחוזי החכירה הסטנדרטיים של רמ"י.

סגור

שינויי ייעוד

במסגרת מגוון השירותים המוענקים ללקוחות המשרד, הצוות המשפטי, בהובלת עו"ד חתוכה, מייעץ ומייצג בעלי קרקעות בהליכים המורכבים להשבחה ולשינוי ייעוד של קרקעות, הן בבעלות פרטית והן בחכירה מהמדינה.

קרא עוד

לאורך השנים טיפל עו"ד חתוכה בשינוי הייעוד של אלפי דונמים של קרקעות ברחבי המדינה. בחלק מהמקרים מדובר בשינוי מייעוד חקלאי לייעוד המאפשר בנייה לצורכי מגורים, מסחר, משרדים ותעסוקה, ובחלק אחר מדובר בהשבחת זכויות של קרקעות אשר יש עליהן תכניות שאינן ממצות את הפוטנציאל התכנוני.

סגור

נדל״ן מניב

המשרד מתמחה בטיפול ובהשבחה של נדל"ן מניב על כל היבטיו, ולאורך השנים יישם את מומחיותו בתחום בקשת רחבה של פרויקטים.

קרא עוד

במסגרת זו ליווה המשרד את הקמתם של מרכזים מצליחים למגוון מטרות ושימושים, ובהם לוגיסטיקה, מסחר ותעסוקה, הממוקמים בשורה של מוקדים מרכזיים ברחבי הארץ. במקרים אלה ייעץ המשרד לבעלי הזכויות בקרקע משלב הסדרת הזכויות בקרקע, קדם התכנון, התכנון עצמו, ההתקשרות מול יזם/קבלן, וכן בהסכמי הבנייה ובהסכמי המכר והשכירות למשתמשי הקצה.

סגור

ביצוע עסקאות מורכבות

הניסיון העסקי המצטבר במשרד, לצד הידע וההבנה הנרחבים של העוסקים במלאכה המשפטית, מאפשרים למשרד לייעץ ולבנות עסקאות מורכבות אשר ממצות את הפוטנציאל העסקי, תוך מתן תשומת לב למגבלות רגולטוריות ומשפטיות, להיבטי מס ועוד

קרא עוד

– בין שמדובר בעסקאות על קרקעות פרטיות ובין שמדובר בעסקאות מקרקעי המדינה, בהסכמי שיתוף, בהסכמי מימון או הלוואה או בהסכמי בנייה עצמית. ההתנסות רבת השנים של צוות המשרד בתחום הנדל"ן, על כלל היבטיו, מעניקה ללקוחות המשרד ידיעה שיש על מי לסמוך ותחושת ביטחון רב באיכות הטיפול ובהשגת היעדים.

סגור

בתים משותפים

המשרד מתמחה בטיפול ובהשבחה של נדל"ן מניב על כל היבטיו, ולאורך השנים יישם את מומחיותו בתחום בקשת רחבה של פרויקטים.